שאלון הכרות לקראת תוכנית ME

ההשתתפות בתוכנית מותנית במילוי ושיתוף עם חברות הקבוצה בלבד.  עלמנת לעבור את השינוי שאת מבקשת לעצמך, הפתיחות נדרשת. פתיחות מאפשרת מקום לשינוי.
דברים שיעלו מתוך השאלונים ישותפו כדוגמאות במהלך התוכנית (ללא שימוש בשמות) כדי לדון על “הבעיה” שעלתה לעומק ומתן מענה מדוייק לטובת השינוי.

Scroll to Top